Với bạn học Đại học Vạn Hạnh và Thầy viện trưởng Thích Minh Châu

Lộc, Đỗ Duy Ngọc, Hoàng Đăng Nhuận, Trịnh Công Sơn, Sâm Thương

tại gallery Tự Do trong lần triển lãm tranh Hoàng Đăng Nhuận

VỚI GIA ĐÌNH HỌA SĨ BÉ KÝ - HỒ THÀNH ĐỨC TẠI CALIFORNIA

VỚI TỔNG THU KÝ BÁO VIET WEEKLY

VỚI ĐOÀN HỮU LỘC VÀ NHÀ VĂN XUÂN NHI Ở CALIFORNIA

Với Cụ Võ An Ninh - 1985

Với Thầy Thích Chơn Thiện - 1972

Trên sông Đồng Nai.02.2008
Trên sông Đồng Nai.02.2008

Với Huỳnh Ngọc Dân trong buổi ra mắt tập sách của Đinh Thu Hiền.2007

Với nhà báo GIẢN THANH SƠN
Với nhà báo GIẢN THANH SƠN

CHUYẾN SĂN ẢNH Ở CAMPUCHIA

Ngồi với anh Trần Minh Tâm bên dòng suối 1.000 Linga - Kampuchia - Tháng 1.13.2008

Bảo Anh, Đỗ Duy Ngọc, Quang Anh, Phó Bá Cường, Minh Lợi, Trần Minh Tâm, Huỳnh Ngọc Dân trong chuyến đi Xiem Riep - 13.01.2008

SĂN ẢNH Ở SA ĐÉC CUỐI NĂM ĐINH HỢI

NHỮNG NGÀY SẮP TẾT MẬU TÝ

Chuyến đi gồm: Đỗ Duy Ngọc-Huỳnh Ngọc Dân-Huỳnh Lợi-Trần Minh Tâm-Phó Bá Cường-Anh Dũng-Anh Hùng-Đức và anh Hoàng