SAIGON.Tháng 5.2011
SAIGON.Tháng 5.2011
SAIGON.THÁNG 6.2008
SAIGON.THÁNG 6.2008
SÀIGÒN THÁNG 3.2008
SÀIGÒN THÁNG 3.2008
ĐẤU GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIẢI PHẨU NỤ CƯỜI 2008
ĐẤU GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIẢI PHẨU NỤ CƯỜI 2008
SAIGON.2008
SAIGON.2008
ĐÀ NẴNG 4.2013
ĐÀ NẴNG 4.2013
ĐÀ NẴNG THÁNG 4.2014
ĐÀ NẴNG THÁNG 4.2014

Xin chào .

Tôi là Đỗ Duy Ngọc, hiện đang sống ở Sài Gòn-Việt Nam.

Nghề nghiệp: Họa sĩ

 

Địa chỉ:   PHÚ NHUẬN-SÀIGÒN

Email:      

 

doduyngoc@yahoo.com

doduyngoc@gmail.com

 

Blog:        

 

http://ngocdoduy.multiply.com

http://doduyngoc.blogspot.com

http://en.netlog.com/kingclock

http://my.opera.com/mydoduyngoc/blog/

 

Website:  

http://doduyngoc.jimdo.com

http//thegioidongho.jimdo.com

 

http://doduyngocphoto.jimdo.com

 

  TV          

http://worldtv.com/doduyngoc

 

THỜI THƠ ẤU Ở QUẢNG BÌNH
THỜI THƠ ẤU Ở QUẢNG BÌNH